Jelenlegi hely

Mai nyitva tartás hand 12:00 - 18:00 Nyitva van most a Könyvtár? Igeeen, nyitva van!

Könyvtári adatbázisok

Előfizetett online adatbázisok

 • Az Akadémiai Kiadó 46 nemzetközi és 8 hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudomány legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impakt faktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.  

 • Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több mint 250 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. 2019 elején várhatóan mintegy 400 mű lesz elérhető a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig.  

 • A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésre alkalmas.

   

 • Az adatbázisban több mint 2500 teljes szöveggel elérhető szakfolyóirat található, közel 16 millió rekorddal. Körülbelül 18.000 indexelés teszi könnyebbé az eligazodást a folyóiratok között, melyek a tudományos élet minden területét lefedik.
  A legtöbb teljes szövegű cikk az 1997 utáni tartalomból olvasható, de évente úgy fél millióval növekszik a digitalizált dokumentumok köre, melyek közt akár 1995-ig visszanyúlóan is találni eléréseket.

 • Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

 • Az adatbázisban az Emerald kiadó több mint 300 folyóirata érhető el teljes szöveggel. Több más tudományterület mellett elsősorban a közgazdaság-tudomány egyes szakterületeit fedi le.

 • EMIS (Emering Markets Information Service) University – Közép- és Délkelet Európa csomag  

  A nemzetközi gazdasági-pénzügy adatbázis 3000 globális és helyi publikáció mellett naponta 30 ezer hírt szemléz. A publikációk között megtalálhatók iparági jelentések, előrejelzések, ország- és cégelemzések.

 • A Kiadó adatbázisában több mint 700 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el.

 • Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. Az előfizetőknek a szakkönyvek mellett mintegy 130 szépirodalmi mű is elérhetővé válik.

 • A L’Harmattan Kiadó szak- és tankönyveit, valamint szépirodalmi műveket tartalmaz. A rendszer korlátlan számú egyidejű elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kiválasztott oldal letöltését teszi lehetővé.

 • Az adatbázisban 360 kötet található a legújabb kori történelemtudomány, valamint társadalomtudomány témakörben.

 • Az adatbázis az Osiris Kiadó könyveit tartalmazza, elsősorban humán- és társadalomtudományi területen. Szépirodalmi műveket is találhatunk.

 • A ProQuest Central adatbázis 30, önállóan is használható adatbázis anyagának gyűjteményéből áll. Összességében 175 témakört fed le. A multidiszciplináris adatbázis 24 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 18 000 folyóirat anyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz

 • A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne.

 • Több, mint 1,5 millió statisztikai adatot, előrejelzést, aktát, jelentést és infografikát tartalmazó adatbázis. A nyers adatok mellett gazdasági adatokat, közvéleménykutatásokat és demográfiai trendeket is tartalmaz, melyek különböző formátumokban le is tölthetőek (pl. XLS, PDF).  

 • Többnyire társadalomtudományi szakkönyveket tartalmaz.

 • Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

 • Az Elibrary a Word Turism Organization online szolgáltatása, amely turizmusról és a hozzá kapcsolódó területekről szolgáltat átfogó információkat és kutatásokat. A Word Turism Organization (UNWTO) nemzetközi, kormányközi jellegű szervezet, az ENSZ szakosodott intézménye.

Ingyenes online adatbázisok

 • A Budapesti Gazdasági Egyetem intézményi repozitórium-rendszere, vagyis egy dokumentumszerver, amely az Egyetemen keletkezett tudásvagyon hazai és nemzetközi szinten történő megosztását, felhasználását teszi lehetővé.

 • Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat közös felülete, mely ingyenes, közhiteles céginformációkat tartalmaz.

 • Az Educatio által megvalósított Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása kiemelt projekt elsődleges célja a felsőoktatási és kutatói szféra számára elérhető adatbázisok, archívumok, e-book könyvtárak beszerzése, azaz a minőségi, magas tudományos színvonalat képviselő lektorált tartalmak elérhető körének bővítése és elérhetővé tétele a Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tartalomszolgáltató portálon.

   

 • "A DART-Europe kutatási könyvtárak és könyvtári konzorciumok együttműködésével igyekszik biztosítani az európai PhD dolgozatok széles körű hozzáférését. A DART-Europe tagjai közös keresőfelületen teszik elérhetővé az általuk elektronikus formában archivált doktori értekezéseket és azok téziseit." Jelenleg 20 országból több mint 200 000 disszertáció érhető el teljes terjedelmében

 • A Directory of Open Access Books adatbázisa mintegy 1500 szabadon hozzáférhető elektronikus könyvet tartalmaz 17 tudományterület szakirodalmából, többek közt a Business and Economics tárgykörében is.

 • Minőségileg ellenőrzött, szabad hozzáférésű folyóiratok katalógusa, több szempontú visszakereshetőséggel.

 • A működését 2008 novemberében megkezdő Európai Digitális Könyvtár célja, hogy közös felületet nyújtson az Európai Unió országaiban digitalizált dokumentumok eléréséhez, illetve hogy ingyenesen, bárhonnan és bármikor hozzáférhetővé tegye az európai kulturális örökséget felhasználói számára.

 • Az Európai Unió Statisztikai hivatala az Eurostat ingyenesen közzéteszi adatállományát, és kiadványai elektronikus változatát. Az adatbázisban tematikus bontás szerinti böngészésre, egyszerű és összetett keresésre van lehetőség. Az adatbázis tartalma három nyelven (angol, német, francia) érhető el. A kész adattáblák mellett lehetőség nyílik egyéni adattábla-szerkesztésre is.

 • Az IMF ( International Monetary Fund) elektronikus könyvtára. Az adatbázisban az IMF kiadványai és statisztikai adatai között van lehetőség keresni.

 • A Központi Statisztikai Hivatal idősorokat tartalmazó, többszempontú lekérdezést és egyéni táblázat-összeállítást lehetővé tevő statisztikai adatbázisa. Ágazati és területi adatokat tartalmaz.

 • A MEK az internet segítségével teljes szövegben olvasható és kereshető könyvek, dokumentumok legnagyobb magyar tárháza, jelenleg több mint 12 ezer dokumentumot tartalmaz. A gyűjtemény tematikusan böngészhető (cím, szerző vagy a megjelenés ideje szerint), vagy kereshető.

  A digitális dokumentumok általában több formátumban is megtekinthetők vagy letölthetők (HTML, WORD, RTF, PDF vagy ZIP-pel csimagolt változatok).

  A dokumentumok több tudományterületet is lefednek: természettudomány, közgazdaságtan, műszaki tudományok, a társadalomtudományok több ágazata, de egy virtuális kézikönyvtárat is kínál az adatbázis a felhasználóknak.

 • A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével.

  A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki.

  A MATARKA 2007 február közepén beindította a cikkmásolat küldő szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy az érdeklődő felhasználó a kívánt cikk(ek)et a honlapon keresztül postán másolatként megrendelheti.

 • A Magyar Távirati Iroda azon tartalmai érhetőek itt el, amelyek a nemzeti hírügynökség saját forrásából készült, magyar nyelven íródott tartalmak és melyek felhasználása díjfizetés nélkül történhet.

Korlátozott ideig elérhető adatbázisok