Jelenlegi hely

Mai nyitva tartás hand 9:00 - 15:00 Nyitva van most a Könyvtár? Igeeen, nyitva van!

A könyvtár dokumentumállománya

Könyvek


A könyvtár gyűjteménye

Az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjti, adatbázisba szervezi és rendelkezésre bocsátja a karon oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, mellyel biztosítja a szakirodalmi információ­ellátást és tájékoztatást, közvetíti az országos szolgáltatásokat.

A könyvtár gyűjteményei:

  • nyomtatatott dokumentumok (könyvek),
    • szakkönyvek
    • kötelező- és ajánlott irodalom
    • jegyzetek (tankönyvek)
  • időszaki kiadványok (folyóiratok),
  • szakdolgozatok,
  • adatbázisok.

A könyvtár a teljességre törekvően gyűjti a karon oktatott és kutatott diszciplínák területének és határtudományaik magyar nyelvű szakirodalmát, válogatással a külföldit.

A könyvtári állomány legnagyobb részét a több, mint 63.000 kötetes könyvállomány alkotja.
A könyvtár állományának döntő többségét a kar képzési profiljába tartozó magyar nyelvű könyvek gyűjteménye képezi, kiegészülve az egyre nagyobb számú külföldi szakirodalommal. Az állomány egy része szabadpolcon, másik része zárt, tömör raktárban került elhelyezésre. Ez utóbbiak az olvasószolgálati pultnál található kérőlap kitöltésével igényelhetőek.

Szintén fontos részét képezik a könyvtár gyűjteményének a legfrissebb információkat tartalmazó időszaki kiadványok. A könyvtárban jelenleg 145 féle kurrens magyar és idegen nyelvű periodika áll az olvasók rendelkezésére. A kurrens periodikák a folyóirat-olvasóban helyben olvashatók. A bekötött folyóiratok mindenkori utolsó 2 év példányai szintén a könyvtárban nyertek elhelyezést, míg a régebbi példányok a raktárban találhatók, melyeket szintén kérőlap kitöltésével lehet igényelni. A folyóiratok nem kölcsönözhetők, de fénymásolatot lehet készíteni az egyes cikkekről.

A hagyományos nyomtatott formátum mellett néhány szakmai folyóirat elektronikus változatban is elérhető.

A könyvtár gyűjteményének fontos része a szakdolgozati adatbázis, közel 7500 db elektronikus szakdolgozattal. A szakdolgozatok hozzáférését a szakdolgozati kutatási helyen, 4 elkülönített számítógépen biztosítjuk.

A könyvtár a hagyományos papíralapú dokumentum ellátáson kívül az elektronikus szolgáltatások egyre szélesebb választékát is felkínálja olvasóinak.

Könyvtárunk által előfizetett és épített online adatbázisok és tartalmak a beiratkozott olvasóink számára a felhasználóknak fenntartott számítógépeken, a könyvtári hálózaton elérhetőek.

Időszaki kiadványaink (folyóirataink) listája

Közlönyök

Magyar hírlap
Magyar Nemzet 2019
Népszava
Világgazdaság 1973-

Magyar folyóiratok

Adó (2000-)
Adókódex (2000-)
Aracs (2017)
Balkon (2017)
Chip
Firka (2017)
Fórum: Társadalomtudományi Szemle (2017)
Gazdaság és jog
Gazdaság és pénzügy
Gömöroszág (2017)
Haszon
Helikon (2017)
HVG Adó
HVG Rangsor Diploma
Infokommunikáció és jog (2019-)
Irodalmi Magazin (2018-)
Irodalmi Szemle (2017-)
Kalligram (2017-)
Kassai Figyelő (2017-)
Korunk (2017-)
Közgazdasági szemle (1973-)
Külgazdaság (2000-)
Látó
Magyar Építőművészet
Magyar Iparművészet
Magyar krónika (2015-)
Magyar Műhely (2017-)
Magyar Szemle (2017-)
Magyar Tudomány
Manager Magazin
Moldovai Magyarság (2017-)
Munkaügyi Levelek
Pannon Tükör
Pénzügyi Szemle (1973-)
Piac & Profit (2000-)
Prágai Tükör (2017-)
Számviteli Levelek (2001-)
Számviteli Tanácsadó
Székelyföld (2017-)
Új Magyar Közigazgatás
Új Művészet (2017-)
Univet
Vezetéstudomány (2003-)
Zenekar (2017-)

Magyar hetilapok

Computerworld számítástechnika
Élet és irodalom
Élet és tudomány
Figyelő
HVG
Társadalombiztosítási Levelek

Magyar napilapok

Népszava
Magyar hírlap
Világgazdaság
Magyar Nemzet

Külföldi folyóiratok

IEEE Network : The magazine of global internetworking
The Banker (2000-)