Jelenlegi hely

Sajnos ma zárva vagyunk! Nyitva van most a Könyvtár? Nem, ma zárva van!

A könyvtár dokumentumállománya

Könyvek


A könyvtár gyűjteménye

Az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjti, adatbázisba szervezi és rendelkezésre bocsátja a karon oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, mellyel biztosítja a szakirodalmi információ­ellátást és tájékoztatást, közvetíti az országos szolgáltatásokat.

A könyvtár gyűjteményei:

  • nyomtatatott dokumentumok (könyvek),
    • szakkönyvek
    • kötelező- és ajánlott irodalom
    • jegyzetek (tankönyvek)
  • időszaki kiadványok (folyóiratok),
  • szakdolgozatok,
  • adatbázisok.

A könyvtár a teljességre törekvően gyűjti a karon oktatott és kutatott diszciplínák területének és határtudományaik magyar nyelvű szakirodalmát, válogatással a külföldit.

A könyvtári állomány legnagyobb részét a több, mint 63.000 kötetes könyvállomány alkotja.
A könyvtár állományának döntő többségét a kar képzési profiljába tartozó magyar nyelvű könyvek gyűjteménye képezi, kiegészülve az egyre nagyobb számú külföldi szakirodalommal. Az állomány egy része szabadpolcon, másik része zárt, tömör raktárban került elhelyezésre. Ez utóbbiak az olvasószolgálati pultnál található kérőlap kitöltésével igényelhetőek.

Szintén fontos részét képezik a könyvtár gyűjteményének a legfrissebb információkat tartalmazó időszaki kiadványok. A könyvtárban jelenleg 145 féle kurrens magyar és idegen nyelvű periodika áll az olvasók rendelkezésére. A kurrens periodikák a folyóirat-olvasóban helyben olvashatók. A bekötött folyóiratok mindenkori utolsó 2 év példányai szintén a könyvtárban nyertek elhelyezést, míg a régebbi példányok a raktárban találhatók, melyeket szintén kérőlap kitöltésével lehet igényelni. A folyóiratok nem kölcsönözhetők, de fénymásolatot lehet készíteni az egyes cikkekről.

A hagyományos nyomtatott formátum mellett néhány szakmai folyóirat elektronikus változatban is elérhető.

A könyvtár gyűjteményének fontos része a szakdolgozati adatbázis, közel 7500 db elektronikus szakdolgozattal. A szakdolgozatok hozzáférését a szakdolgozati kutatási helyen, 4 elkülönített számítógépen biztosítjuk.

A könyvtár a hagyományos papíralapú dokumentum ellátáson kívül az elektronikus szolgáltatások egyre szélesebb választékát is felkínálja olvasóinak.

Könyvtárunk által előfizetett és épített online adatbázisok és tartalmak a beiratkozott olvasóink számára a felhasználóknak fenntartott számítógépeken, a könyvtári hálózaton elérhetőek.

Időszaki kiadványaink (folyóirataink) listája

Közlönyök

Magyar folyóiratok

Adó (2000-)
Adókódex (2000-)
Aracs (2017)
Balkon (2017)
Firka (2017)
Forbes
Fórum: Társadalomtudományi Szemle (2017)
Gazdaság és jog
Gazdaság és pénzügy
Helikon (2017)
HÍD (2017)
Hitelintézeti szemle (2002-)
HVG Adó 2022 (2022)
HVG Fenntartható Fejlődés Plusz (2018)
HVG Munkajog
HVG Rangsor Diploma
HVG Rangsor Középiskola
Irodalmi Magazin (2018-)
Irodalmi Szemle (2017-)
Kalligram (2017-)
Kassai Figyelő (2017-)
Kommentár (2017-)
Korunk (2017-)
Közgazdasági szemle (1973-)
Látó
Magyar Építőművészet
Magyar Iparművészet
Magyar krónika (2015-)
Magyar Műhely (2017-)
Magyar Szemle (2017-)
Moldovai Magyarság (2017-)
Műemlékvédelem (2017-)
Munkaügyi Tanácsadó
Művelődés (2017-)
Pannon Tükör
Pénzügyi Szemle (1973-)
Prágai Tükör (2017-)
Székelyföld (2017-)
Új Magyar Közigazgatás
Új Művészet (2017-)
Zenekar (2017-)

Magyar hetilapok

HVG

Magyar napilapok

Külföldi folyóiratok